12 mrt 2020

Zo denken Nederlanders over data en privacy

Onderzoek onder consumenten door de DDMA (de branchevereniging voor data-gedreven marketing) toont aan dat de Nederlandse consument steeds bewuster wordt op het gebied van privacy. Een belangrijk signaal, zeker nu de samenleving zich langzaam ontwikkelt tot een data-deeleconomie. De Volksbank heeft al sinds een aantal jaar een Datavisie die aangeeft hoe wij omgaan met data én privacy. Met aandacht voor technologische kansen maar met één helder uitgangspunt: de klant houdt de regie over zijn gegevens.

* Bewustzijn & begrip privacy – DDMA Privacy Monitor 2019

Regie en controle over persoonlijke data

De Volksbank Datavisie gaat ervan uit dat data van de klant is en dat de klant zoveel als mogelijk de regie heeft over zijn data. En we zo transparant mogelijk zijn over het gebruik van die data. Privacy staat altijd voorop. Dat sluit goed aan bij een uitkomst van het DDMA onderzoek: 88% wil méér controle over de persoonlijke gegevens die zij aan bedrijven verstrekken.

88% wil meer controle
* Controle over data – DDMA Privacy Monitor 2019

Consumenten vinden transparantie daarbij belangrijk. Maar er is behoefte aan méér. Meer dan alleen het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Opvallend is dat 93% zelfs aangeeft behoefte te hebben aan een online omgeving waarin je zelf gegevens kan inzien en wijzigen, maar ook zelf kan bepalen wat en hoeveel gegevens je deelt.

De data-deeleconomie

Waar het langzamerhand naar toe gaat is wat we noemen een data-deeleconomie: data in tal van processen met verschillende partijen uitwisselen. Daarbij is die regie natuurlijk van groot belang. Vanuit onze Datavisie zijn we als Volksbank ook al aan het experimenten met oplossingen binnen de data-deeleconomie. Zoals het organiseren van Personal Data Management: hoe kan ik als individu makkelijk de regie houden over mijn eigen data en tegelijkertijd het gemak ervaren van data delen? Je leest meer over de nieuwe data-deeleconomie in het Emerce artikel van 13 december door Peter Eikelboom. Meer over onze experimenten en usescases lees je in onze blogs over data & privacy.

Praktisch voordeel

Uit het DDMA onderzoek blijkt ook dat financieel gewin geen primair uitgangspunt is bij data delen. Praktische overwegingen zijn dominant. De klant heeft dus zeker oog voor de databehoefte van bedrijven, maar wel altijd in relatie tot een praktisch voordeel: een dienst, gemak en/of snelheid.

* Overwegingen data delen – DDMA Privacy Monitor 2019

Het belang van vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde bij het delen van persoonsgegevens. Bij meer dan 50% van de ondervraagden staat vertrouwen in de top 3 van genoemde motieven om überhaupt data te delen. Het is dus belangrijk om betrouwbaar te zijn en daar ook naar te handelen.

Als het dan gaat om vertrouwen worden artsen het meest vertrouwd (89%). Maar een goede tweede zijn de banken (54%) vlak voor de overheid (53%). Ook onze bankmerken SNS, ASN Banken RegioBank scoren goed op vertrouwen. Banken hebben dus een goede uitgangspositie als het gaat om een rol in de data-deeleconomie. Zeker omdat de consument zijn financiële informatie als meest privé beschouwt. Zelfs meer dan medische gegevens.

* Vertrouwen – DDMA Privacy Monitor 2019

Databewust en data managen

2020 zou wel eens het jaar van de privacy kunnen worden. De consument stelt steeds hogere eisen aan de regie en controle over persoonlijke data. Bedrijven zullen daar aan moeten voldoen. Ook worden Personal Data Management oplossingen geïntroduceerd. Vanuit onze belofte ‘Beter voor elkaar’ blijven we de klant helpen om gegevens te beschermen en te controleren.

Wij zijn ons daarbij bewust van het belang van vertrouwen. Door te bankieren met de menselijke maat vervullen we een maatschappelijke rol op het gebied van geld én data. Om zo elk individu in staat te stellen financieel gezond én databewust te worden.

Meer weten?

Volg onze usecases en experimenten in onze blogs over data & privacy. Heb je vragen? Neem dan contact op met Eelco van Dijk (Datastrateeg) of Peter Eikelboom (Innovatiemanager).