24 okt 2018

Klimaatimpact met iedere euro

Voor steeds meer producten en diensten kun je vergelijken hoe ze scoren op duurzaamheid. Maar wat als je precies kan zien hoeveel CO2 je daarmee bespaart? Samen met ASN Bank hebben we een mobiel bankieren functie ontwikkeld die toont hoeveel CO2 iemand bespaart met het geld op de ASN-rekening. Klanten kunnen deze functie nu via de Sl!m app proberen.

Steeds meer mensen hechten waarde aan duurzaamheid en laten dat meewegen in hun beslissingen. Zo vermijdt bijna 1 op de 6 mensen bepaalde producten en diensten vanwege milieu en 1 op de 3 bepaalde voedingsmiddelen vanwege milieu of dierenwelzijn (Bron: SCP).  Bij het maken van een keuze kunnen keurmerken en websites als Rank a Brand, The Questionmark en EerlijkeBankwijzer helpen. De precieze impact van je geld op het klimaat is moeilijker te bepalen.

Om dat tastbaarder te maken hebben we een mobiel bankieren functie ontwikkeld die we nu testen in de Sl!m app. Daarmee kan iedere ASN Bank klant zien wat zijn of haar CO2-besparing is door geld op een ASN-rekening te zetten. Met bijvoorbeeld €10.000 op je ASN-rekening voorkom je iedere dag bijna 1kg CO2-uitstoot. Geld op een ASN-rekening veroorzaakt namelijk 71% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddelde Nederlandse bank (Bron: Ecofys).

CO2-bespaarfunctie ASN Bank

CO2-Bespaarfunctie maakt impact tastbaar
Iedere klant bij ASN Bank heeft elke dag met zijn geld positieve impact op het beperken van klimaatverandering. Dat wordt getoond via de ‘CO2-Bespaarfunctie’. Dit wordt gebaseerd op het actuele saldo (vandaag) en opgeteld bij het totaal bespaarde CO2 (totaal). Omdat CO2 niet tastbaar is wordt dit gesymboliseerd door een boom die groeit. Bij 9 kg is de boom volgroeid en zo kan een volledig bos gespaard worden. Ook kan de bespaarde CO2-uitstoot vergeleken worden met onder andere: aantal km’s rijden, vliegen en aantal eieren.

Deze functionaliteit is voortgekomen uit verschillende klantonderzoeken. Daaruit bleek dat klanten behoefte hebben aan persoonlijk informatie over wat hun impact is in plaats van generieke cijfers over de gehele ASN Bank. Het bevestigt hun keuze voor een duurzame bank. Het laten groeien van een boom helpt klanten een concreet doel te geven om naartoe te werken.

Werk met ons samen voor meer transparantie
Inzicht in wat iemands duurzaamheidsimpact is bij bepaalde keuzes, is over het algemeen een latente behoefte. Mensen willen het weten, maar het moet aangedragen worden. Zeker bij mensen die verder af staan van duurzaamheid. ASN Bank wil het inzichtelijker maken wat de impact is van keuzes en alternatieven bieden. We zetten ons in om dit inzicht ook te geven voor andere producten dan je betaalrekening en hebben daarvoor samengewerkt met verschillende partijen. Dit is onze eerste stap en we zoeken samenwerking met partijen die ook inzicht kunnen en willen geven. Heb jij hiervoor een innovatief idee of concept? Neem dan contact met ons op!