23 januari, 2019

Van maximaal leenbedrag naar écht persoonlijke hypotheekadvies

De ene persoon is de andere niet. Ga je voor een maximaal leenbedrag, gebaseerd op standaard gemiddelden? Of wil je een echt persoonlijk advies op basis van jouw manier van leven?    

Problematiek
Voor de verstrekking van hypotheken gelden wettelijke richtlijnen, zoals voor hoeveel er maximaal aan hypotheek verstrekt mag worden. Dit gebeurt nu op basis van je inkomen, de waarde van het huis dat je wilt kopen en eventuele schulden/leningen die je hebt. Deze richtlijnen geven het maximale leenbedrag aan.

Maar is dat altijd het juiste advies? Soms is het logischer dat iemand juist wat meer of minder zou moeten kunnen lenen, uitgaande van zijn of haar persoonlijke situatie. Daarmee kun je het advies voor iemand echt relevant maken. Onder andere door middel van het beoordelen van het uitgavepatroon, wat ook iets zegt over zijn of haar leefwijze,  kun je inzichtelijk maken welke impact de hypotheeklasten echt op iemands leven hebben. Verder wil de laagste rente ook niet altijd zeggen dat het hier om de beste hypotheek gaat voor degene die de hypotheek aanvraagt. De andere geldende voorwaarden spelen soms wel degelijk een rol.

Wensen en omstandigheden
Soms zijn er omstandighedPersoonlijk hypotheekadviesen die een hoger leenbedrag rechtvaardigen. Bijvoorbeeld bij huurders in de randstad die vaak al jaren een bedrag aan huur betalen dat hoger is dan de hypotheeklast waar zij volgens de richtlijnen maximaal aanspraak op kunnen maken. Daarmee tonen zij dus aan dat zij hogere woonlasten kunnen dragen. Wel moet de verstrekker in dit soort gevallen een goede onderbouwing geven, om overkreditering te voorkomen.

Het tegenovergestelde kan ook van toepassing zijn. Er kunnen individuele wensen en omstandigheden zijn, waarbij een maximale hypotheek volgens de regels toch geen goed advies is. In de richtlijnen wordt rekening gehouden met gemiddelde uitgaven, huishoudens en leeftijdscategorieën. Misschien zijn de uitgaven hoger dan gemiddeld, waardoor in een specifieke situatie de maximale hypotheek eigenlijk niet kan worden betaald.

Lopende experimenten binnen de Volksbank
Op het gebied van onderzoek en experimenteren met hypotheekadvies en -acceptatie is de Volksbank op verschillende vlakken actief. Er wordt gekeken naar alternatieven voor de huidige criteria op basis waarvan een hypotheek verstrekt wordt. Dit noemen we het credit scoring model. Het huidige credit scoring model gaat uit van het inkomen. Er wordt niet gekeken naar het uitgavenpatroon. Vanuit de Volksbank wordt nu gekeken of het model verbeterd kan worden door ook de in- en uitgaven mee te nemen. Daarnaast is er een traject  het opgestart om een voorspelmodel te maken waarmee we mensen proberen te behoeden voor toekomstige financiële problemen. Hierbij kijken we ook naar (specifieke) uitgavenpatronen die helpen om betalingsproblemen te voorspellen.

Experiment met NIBUD
Samen met het NIBUD gaan we op zoek naar instrumenten voor een persoonlijker, maar goed uitlegbaar en begrijpelijk advies. We willen door een analyse van uitgavenpatronen onderzoeken wat nu precies de aanleiding is voor financiële problemen bij onze doelgroep. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen we beter hypotheekadvies geven aan m.n. starters om zo samen met de starter een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.  Een voorbeeld is dat de maximale hypotheek op basis van iemands inkomen prima te dragen lijkt. Echter wanneer wordt ingezoomd op het uitgavenpatroon van diegene zien we dat hij of zij gewend is om een aantal keer per jaar op vakantie te gaan. Wanneer de maximale hypotheek gekozen wordt moet hierop ingeleverd worden. Het geeft een overzicht van de impact van een hypotheek op zijn of haar levenstandaard. Hierdoor kan iemand die een woning koopt een bewustere keuze maken om wel of niet voor een bepaalde hypotheek te gaan en daarmee dus bewust wel of niet in te leveren op niet-woonuitgaven.

Tot slot is het natuurlijk het belangrijkst dat de nieuwe inzichten een woningkoper helpen om een betere keuze te maken. We willen daarom bij klanten van SNS toetsen of de inzichten meerwaarde bieden. Dit doen we  in de vorm van een zogenaamd Start-up Synergie programma. Hierin testen we in korte tijd nieuwe innovaties samen met een externe partij (in dit geval het NIBUD). Klik hier voor meer informatie over Start-up Synergy en samenwerkingsmogelijkheden.

contact person

Jairo Timmermans

Contact Opnemen

Privacy