24 okt 2018

Samenwerken om woningkopers te verduurzamen

Na de koop van een woning passen huizenbezitters vaak hun woning aan hun persoonlijke wensen aan. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer of andere vloer. Een beperkt aantal mensen neemt daar het isoleren van de woning (27%) of plaatsen van zonnepanelen (14%) ook in mee (Bron: VEH). Dit zijn lage percentages terwijl 3 op de 4 woningen nog niet goed geïsoleerd is (Bron: Milieu Centraal). Door isolatie blijft de woning vaak aangenamer warm en kunnen vaak tientallen euro’s per maand bespaard worden op de energierekening. Lagere maandlasten is vaak de belangrijkste overweging bij het kiezen van een hypotheek. Door energie te besparen kan daarnaast worden bijgedragen aan het beperken van klimaatverandering. En het zorgt ook voor betere verkoopbaarheid van een woning (Bron: Tias Nimbas).

Daarom willen we mensen meer bewust maken van de voordelen van isolatie en zonnepanelen. Bij woningbezitters, maar ook andere partijen die een rol hebben in het koopproces, zoals makelaars. Hoe eerder mensen kunnen nadenken over de mogelijkheden en dit mee kunnen nemen in hun klusplannen, des te beter. Na aankoop hebben mensen vaak niet de tijd en rust om zich daar in te verdiepen. Er moet veel geregeld worden in weinig tijd. Dit merken we tijdens het hypotheekgesprek als wij woningkopers voor het eerst attenderen op de mogelijkheden voor isolatie en zonnepanelen. Tijdens het zoeken naar een woning en bezichtigen hier meer tijd en rust voor. Woningkopers verwachten dat zij worden geattendeerd op verduurzamingsmogelijkheden (Bron: VEH).

Open samenwerking voor verduurzaming
Het verduurzamen van de woningmarkt vereist samenwerking. Vanuit ons partnership met Techruption en Smart Climate Oppertunities zijn we de samenwerking aangegaan met de NVM, Vereniging Eigen Huis (VEH), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Rabobank en ABN AMRO. In de klantreis hebben we een aantal plekken geïdentificeerd waarop nog beperkt of geen informatie wordt gegeven over woningverduurzaming en waar dit beter kan. We werken samen om ervoor te zorgen dat woningkopers tijdens elke stap informatie krijgen over energiebesparende voorzieningen voor de woning die zij op het oog hebben. Ook andere partijen die een rol hebben in het koopproces en die  verduurzaming willen aanjagen, kunnen aanschuiven bij de samenwerking. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!

De Volksbank in 2030 klimaatneutraal
We zetten ons in voor het tegengaan van klimaatverandering. We hebben als doel om in 2030 per saldo geen CO2 meer uit te stoten met al het geld dat we uitlenen aan consumenten en bedrijven (lees hier meer over onze klimaatdoelstelling). Ruim 80% van de uitstoot komt door woningen die we gefinancierd hebben. We willen klanten helpen woningverduurzaming makkelijker te maken. Onder meer via onze hypotheekadviseurs, onze partnership met Natuur & Milieu via www.slimwoner.nl en door het aanbieden van financiering via het Energiebespaarbudget.