29 november, 2018

Kun je met datascience de krimp in een regio tegengaan?

Dat is wat we momenteel samen met Connect to Innovate onderzoeken in ons Start-up Synergie programma. Want de gevolgen voor mensen die in een krimpregio wonen, zijn enorm.

Problematiek

‘Het is echt 5 voor 12’ zo luidt noodkreet van 6 krimpgebieden in Nederland. Vanwege een aanpassing zien juist deze regio’s financiële steun voor het voortgezet onderwijs teruglopen. Met een mogelijk sneeuwbaleffect tot gevolg. Zo verhuizen jonge mensen naar andere delen van Nederland, waar wel voldoende voorzieningen zijn. Dit heeft impact op de sociale, culturele en economische voorzieningen in de directe omgeving van de mensen die in de krimpregio’s wonen.

Daarbij moet worden gedacht aan minder scholen, winkels, sportvoorzieningen en openbaar vervoer. Dezelfde bevolking moet nu langere afstanden afleggen om boodschappen te doen, maar ook om de kinderen naar school te laten gaan. Want wanneer een school sluit, moeten de kinderen naar een andere school in een nabijgelegen dorp. Op zich is dit probleem nog te overzien. Het levert misschien een extra mobiliteitsprobleem voor de ouders op, maar voor de gemeente kan het de start zijn van een ongewenst sneeuwbal effect.

Oorzaak

Eén van de negatieve lange termijn gevolgen kan zijn dat de jonge gezinnen zich willen vestigen in een omgeving waar een school zit voor hun kinderen. En dus niet meer in de regio waar de school zojuist gesloten is. Dit kan vervolgens weer zorgen dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor ondernemers, waardoor er minder voorzieningen blijven. En zo ontstaat een vicieuze cirkel. De verandering van de bevolkingssamenstelling heeft dus directe impact op factoren zoals wonen, en dus ook op de leefbaarheid van een regio.

Het inzichtelijk maken van de onderlinge samenhang van de factoren in een lokale economie is een probleem. De RegioBank, één van de merken van de Volksbank, herkent dit probleem vanuit haar eigen organisatie, die gericht is op de persoonlijke relatie en het regionale karakter. Omdat haar adviseurs zelf ‘geworteld’ zijn in de regio waarin ze werkzaam zijn, beschikken zij over veel lokale kennis over wat er in ‘hun’ regio zoal speelt en wat de regio nodig heeft. Deze spin-in-het-web functie wil RegioBank ondersteunen en inzichtelijker gaan maken met data-gedreven inzichten.

Local intelligence

Het is dus wenselijk om de vitaliteit van de regio in data te kunnen uitdrukken. Samen met Connect to Innovate organiseert de Volksbank tijdens onze Startup Synergie een experiment waarin we met een andere bril kijken naar bestaande data. Dit doen we door openbare databronnen aan elkaar te koppelen en aan de hand van local intelligence (datascience) inzichten te verwerven.

Binnen de kaders van dit experiment zien we de kantoren van RegioBank als onderdeel van een lokaal sociaal netwerk. Aan de hand van input van twee filiaalhouders van de RegioBank en de lokale politiek in de regio willen we achterhalen welke methodes, middelen en tools deze filiaalhouders nodig hebben om hun lokale netwerk rol effectiever te spelen. Daarnaast wordt gekeken waarin zij ondersteuning vanuit de Volksbank goed kunnen gebruiken om zelf initiatieven te realiseren en leefbaarheid te behouden.

Ook wordt hierdoor de rol en de positie van de kantoren van RegioBank binnen hun lokaal netwerk van bewoners, bedrijven, ondernemers en overheden gevisualiseerd. We willen ook begrijpen welke rol de huidige producten en diensten van deze twee kantoren van RegioBank spelen binnen hun lokale sociale netwerk. De inzichten uit dit experiment kunnen de bestuurders van RegioBank helpen hun positie in hun lokale gemeenschap te verbeteren en hun toegevoegde waarde te verhogen om zo leefbaarheid in een regio te kunnen behouden.

Heb jij een innovatief concept?

Heb je zelf een innovatief concept op lokale leefbaarheid te vergroten of heb je interesse in deelname aan ons Start-up Synergie programma? Neem dan met ons contact op.

contact person

Jairo Timmermans

Contact Opnemen

Privacy