13 mrt 2020

Coronavirus door de ogen van Innovatie

Al het menselijk leed daargelaten is het coronavirus vanuit innovatie oogpunt een interessant fenomeen. In het verleden is gebleken dat ingrijpende gebeurtenissen in de wereld permanente gedragsverandering tot gevolg kunnen hebben. En dat biedt weer kansen en bedreigingen voor oude en nieuwe proposities.

Ten eerste leert de impact van COVID-19 ons dat we als samenleving wellicht te ver doorgeslagen zijn op het gebied van efficiency. Alles is zo efficiënt geworden dat de marge voor fouten bijna nul is geworden. We zijn in de ‘global economy’ zo ‘just in time’, lokaal gespecialiseerd en verweven met elkaar geworden. Het stilvallen van een paar fabrieken in China zorgt er in korte tijd voor dat er wereldwijd vele andere fabrieken ook tot stilstand komen, omdat ze van hun (deel)producten afhankelijk zijn … Kortom, het ontbreekt in onze moderne economie aan ‘resilience’, aan flexibiliteit en weerstandsvermogen.

Met de nog komende problemen door de klimaatverandering (Kijk naar de massale bosbranden in Australië die daar ook het halve leven lange tijd platlegden) is het zaak voor de samenleving en onze economie om juist robuuster te worden. Nu zien we waar de gaten vallen. Hopelijk leren we hiervan en bouwen we naar de toekomst toe iets meer marge in om toekomstige disrupties op te vangen. Wellicht dat wet- en regelgeving hier aan de bak moet, omdat efficiency juist de grote drijfveer was van bedrijven die alleen winst nastreven …

Een ander effect is dat mensen publieke ruimtes en kantoren mijden door de quarantaine en angsten,. Dit zal een versnelling van de digitale samenleving tot gevolg kunnen hebben. Mensen bestellen nu meer online, ook hun boodschappen. Mensen werken zoveel mogelijk vanuit huis. De overheid zal meer diensten online moeten aanbieden. Universiteiten en scholen bieden meer lesstof online.

De kans is groot dat deze ‘shift’ permanente gevolgen zal hebben. Als bedrijven zien dat thuiswerken eigenlijk prima werkt. Of als mensen het gemak van online boodschappen bestellen ervaren en dit blijven doen. De meeste van deze dingen zijn an sich niet zo revolutionair, maar de werkelijkheid is dat slechts een klein percentage tot nu toe hun boodschappen liet bezorgen. De meeste mensen gaan nog steeds naar de fysieke winkels. Zo ook het thuiswerken. Legio bedrijven vinden het maar niks en bieden het slechts onder strikte voorwaarden of zeer bepekt aan. Nu moeten ze het wel toestaan, zelfs bevorderen.

We zien nu al een sterke toename in Netflix abonnementen. De komst van Amazon.nl met haar Amazon Prime diensten komt qua timing ook erg opportuun. Het zou zo maar kunnen zijn dat Amazon’s introductie juist door het coronavirus extra soepel en vlot gaat verlopen…

Vanuit innovatieperspectief houden we de gevolgen van COVID-19 dan ook goed in de gaten. Niet alleen de medische kant, maar juist de gevolgen voor het gedrag van onze klanten…

Robert Enters neemt je in zijn columns mee in de wereld van financiële innovatie, trends en ontwikkelingen.